5 loại thuốc trị bệnh viêm tai giữa ở chó mèo

Hiện‌ ‌nay,‌ ‌trên‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌chữa bệnh viêm tai giữa ở chó mèo.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌loại‌ ‌nào‌ ‌cũng‌ ‌mang‌ ‌lại‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌tốt‌ ‌sau‌ ‌khi‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Lựa‌ ‌chọn‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌cho‌ ‌thú‌ ‌cưng‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌giúp‌ ‌chúng‌ ‌khỏe‌ ‌mạnh‌ ‌và‌ ‌mau‌ ‌lành‌ ‌hơn.‌ ‌

Nếu‌ ‌bạn‌ ‌quan‌ ‌tâm‌ ‌đến‌ ‌chú‌ ‌chó‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌thì‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌không‌ ‌nên‌ ‌bỏ‌ ‌qua‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌này.‌ ‌Thú ‌Cảnh‌ ‌sẽ‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌nhỏ‌ ‌tai‌ ‌an‌ ‌toàn,‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌cho‌ ‌chó‌ ‌mèo‌ ‌ngay‌ ‌dưới‌ ‌
đây:‌ ‌

5‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌điều‌ ‌trị‌ ‌bệnh viêm tai giữa ở chó mèo
5‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌điều‌ ‌trị‌ ‌bệnh viêm tai giữa ở chó mèo

1 Tìm‌ ‌hiểu‌ ‌về‌ bệnh viêm tai giữa ở chó mèo

Thính‌ ‌giác‌ ‌của‌ ‌thú‌ ‌cưng‌ ‌có‌ ‌tốt‌ ‌hay‌ ‌không‌ ‌chủ‌ ‌yếu‌ ‌phụ‌ ‌thuộc‌ ‌vào‌ ‌đôi‌ ‌tai.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌là‌ ‌ở‌ ‌chó.‌ ‌
Thời‌ ‌gian‌ ‌gần‌ ‌đây,‌ ‌các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌thú‌ ‌y‌ ‌tiếp‌ ‌nhận‌ ‌nhiều‌ ‌trường‌ ‌hợp‌ ‌chó‌ ‌mèo‌ ‌bị‌ ‌viêm‌ ‌tai.‌ ‌Bệnh‌ ‌
ảnh‌ ‌hưởng‌ ‌nghiêm‌ ‌trọng‌ ‌đến‌ ‌sức‌ ‌khỏe‌ ‌của‌ ‌vật‌ ‌nuôi.‌ ‌

Nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌tai‌ ‌thường‌ ‌gặp‌ ‌ở‌ ‌chó,‌ ‌mèo‌ ‌và‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌vật‌ ‌nuôi‌ ‌nhỏ.‌ ‌Nguyên‌ ‌nhân‌ ‌của‌ ‌bệnh‌ ‌này‌ ‌
là‌ ‌do‌ ‌các‌ ‌loại‌ ‌ký‌ ‌sinh‌ ‌trùng,‌ ‌vi‌ ‌khuẩn,‌ ‌dị‌ ‌ứng,‌ ‌ve,‌ ‌nấm…‌ ‌làm‌ ‌tổ‌ ‌và‌ ‌sinh‌ ‌sản‌ ‌trong‌ ‌tai‌ ‌của‌ ‌vật‌ ‌
nuôi.‌ ‌Chúng‌ ‌làm‌ ‌cho‌ ‌tai‌ ‌của‌ ‌thú‌ ‌cưng‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌bị‌ ‌đỏ,‌ ‌sưng‌ ‌tấy,‌ ‌có‌ ‌mùi‌ ‌hôi,‌ ‌chảy‌ ‌mủ‌ ‌và‌ ‌rụng‌ ‌
lông‌ ‌quanh‌ ‌vùng‌ ‌tai.‌ ‌Trường‌ ‌hợp‌ ‌phổ‌ ‌biến‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌ngoài‌ ‌và‌ ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌giữa.‌ ‌Viêm‌ ‌tai‌ ‌
giữa‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌dấu‌ ‌hiệu‌ ‌nguy‌ ‌hiểm,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌gây‌ ‌hại‌ ‌và‌ ‌làm‌ ‌tổn‌ ‌thương‌ ‌thính‌ ‌giác‌ ‌của‌ ‌thú‌ ‌cưng.‌ ‌

Bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌các‌ ‌triệu‌ ‌chứng‌ ‌của‌ ‌bệnh‌ ‌viêm‌ ‌tai.‌ ‌Ký‌ ‌sinh‌ ‌trùng‌ ‌cắn‌ ‌khiến‌ ‌vật‌ ‌
nuôi‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌ngứa‌ ‌ngáy‌ ‌và‌ ‌gãi‌ ‌tai‌ ‌liên‌ ‌tục.‌ ‌Dái‌ ‌tai‌ ‌sưng‌ ‌to‌ ‌và‌ ‌dày‌ ‌lên‌ ‌bất‌ ‌thường.‌ ‌Con‌ ‌chó‌ ‌
thường‌ ‌lắc‌ ‌đầu‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌dáng‌ ‌đi‌ ‌lầm‌ ‌lì‌ ‌trên‌ ‌cơ‌ ‌thể‌ ‌có‌ ‌mùi‌ ‌tanh.‌ ‌Sức‌ ‌nghe‌ ‌giảm‌ ‌sút‌ ‌rõ‌ ‌rệt.‌ ‌

benh vien phong kham thu y tai ha noi 1
Smiling veterinary examining dog at clinic

2 Thuốc‌ ‌trị‌ bệnh ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌giữa ở‌ ‌chó‌ ‌được‌ ‌khuyên‌ ‌dùng‌ ‌

Các‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌thú‌ ‌y‌ ‌đã‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌5‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌chữa‌ ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌giữa‌ ‌cho‌ ‌chó‌ ‌tốt‌ ‌nhất‌ ‌hiện‌ ‌
nay.‌ ‌Sản‌ ‌phẩm‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌trên‌ ‌mèo‌ ‌và‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌động‌ ‌vật‌ ‌nhỏ‌ ‌khác.‌ ‌

Thuốc‌ ‌trị‌ ‌bệnh viêm‌ ‌tai‌ giữa ở ‌chó‌ ‌mometamax‌ ‌

Hiệu‌ ‌quả‌ ‌trong‌ ‌điều‌ ‌trị‌ ‌nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌tai.‌ ‌Bạn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌bằng‌ ‌cách‌ ‌thoa‌ ‌thuốc‌ ‌
trực‌ ‌tiếp‌ ‌lên‌ ‌vùng‌ ‌tai‌ ‌bị‌ ‌bệnh.‌ ‌Tiêu‌ ‌diệt‌ ‌vi‌ ‌khuẩn‌ ‌và‌ ‌nấm‌ ‌bệnh‌ ‌

Surolan‌ ‌Otic‌ ‌Suspension‌ ‌dùng‌ ‌cho‌ ‌bệnh‌ ‌nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌tai‌ ‌ở‌ ‌chó‌ ‌

Các‌ ‌thành‌ ‌phần‌ ‌của‌ ‌thuốc‌ ‌có‌ ‌tác‌ ‌dụng‌ ‌giảm‌ ‌đau‌ ‌và‌ ‌điều‌ ‌trị‌ ‌các‌ ‌bệnh‌ ‌nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌do‌ ‌vi‌ ‌
khuẩn‌ ‌gây‌ ‌ra.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌giúp‌ ‌chó‌ ‌không‌ ‌còn‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌ngứa‌ ‌ngáy,‌ ‌đau‌ ‌đớn.‌ ‌

Thuốc‌ ‌mỡ‌ ‌cho‌ ‌chó‌ ‌bị‌ ‌nhiễm‌ ‌trùng‌ ‌tai‌ ‌Cameo‌ ‌

Là‌ ‌một‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌tốt‌ ‌cho‌ ‌chú‌ ‌chó‌ ‌của‌ ‌bạn.‌ ‌Thuốc‌ ‌có‌ ‌tác‌ ‌dụng‌ ‌giảm‌ ‌thiểu‌ ‌mùi‌ ‌khó‌ ‌chịu‌ ‌từ‌ ‌tai‌ ‌
của‌ ‌chó‌ ‌con.‌ ‌Chỉ‌ ‌trong‌ ‌7‌ ‌ngày‌ ‌sử‌ ‌dụng,‌ ‌bệnh‌ ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌được‌ ‌điều‌ ‌trị‌ ‌dứt‌ ‌điểm.‌ ‌
Posatex‌ ‌Otic‌ ‌Suspension‌ ‌điều‌ ‌trị‌ ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌giữa‌ ‌ở‌ ‌chó‌ ‌và‌ ‌mèo‌ ‌

An‌ ‌toàn‌ ‌để‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌với‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌các‌ ‌giống‌ ‌chó.‌ ‌Điều‌ ‌trị‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌khi‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌nấm‌ ‌và‌ ‌
vi‌ ‌khuẩn‌ ‌cứng‌ ‌đầu.‌ ‌

Thuốc‌ ‌chữa‌ ‌bệnh‌ ‌viêm‌ ‌tai‌ ‌giữa‌ ‌ở mèo‌ ‌

Trị‌ ‌viêm‌ ‌nhiễm,‌ ‌giảm‌ ‌ngứa‌ ‌và‌ ‌gãi‌ ‌cho‌ ‌thú‌ ‌cưng.‌ ‌Thuốc‌ ‌ở‌ ‌dạng‌ ‌dung‌ ‌dịch‌ ‌nước‌ ‌rất‌ ‌tiện‌ ‌lợi‌ ‌
khi‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Có‌ ‌thể‌ ‌bôi‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌dưới‌ ‌vùng‌ ‌da‌ ‌tai‌ ‌bị‌ ‌tổn‌ ‌thương.‌ ‌

Lưu‌ ‌ý,‌ ‌trong‌ ‌khi‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌thuốc,‌ ‌trước‌ ‌tiên‌ ‌hãy‌ ‌làm‌ ‌sạch‌ ‌tai‌ ‌bằng‌ ‌bông‌ ‌gòn‌ ‌ẩm.‌ ‌Quan‌ ‌sát‌ ‌kỹ‌ ‌
tai‌ ‌và‌ ‌bôi‌ ‌thuốc‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng,‌ ‌cơn‌ ‌đau‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌khiến‌ ‌chó‌ ‌khó‌ ‌chịu.‌ ‌Nếu‌ ‌có‌ ‌bất‌ ‌kỳ‌ ‌triệu‌ ‌chứng‌ ‌
bất‌ ‌thường‌ ‌nào‌ ‌xảy‌ ‌ra,‌ ‌hãy‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌cho‌ ‌bác‌ ‌sĩ‌ ‌thú‌ ‌y‌ ‌ngay‌ ‌lập‌ ‌tức.‌ ‌

mot bac si thu y gioi se kham tong quat cho meo nhu the nao

3 Mua‌ ‌thuốc‌ ‌chữa‌ bệnh viêm tai giữa ở chó mèo‌ ‌ở‌ ‌đâu?‌ ‌

Để‌ ‌chữa‌ ‌khỏi‌ ‌bệnh‌ ‌viêm‌ ‌tai,‌ ‌bạn‌ ‌cần‌ ‌chọn‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌cho‌ ‌thú‌ ‌cưng‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌Tránh‌ ‌dùng‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌loại‌ ‌thuốc‌ ‌không‌ ‌rõ‌ ‌nguồn‌ ‌gốc,‌ ‌xuất‌ ‌xứ‌ ‌sử‌ ‌dụng.‌ ‌Điều‌ ‌này‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌nhiều‌ ‌bệnh‌ ‌nghiêm‌ ‌trọng‌ ‌hơn.‌ ‌Thuốc‌ ‌chính‌ ‌hãng‌ ‌thường‌ ‌được‌ ‌phân‌ ‌phối‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌Pet‌ ‌shop‌ ‌

Related Articles

Back to top button

789club

sunwin

Gọi Ngay