Hỗ trợ ôn tập và giải Hoá 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Hóa học 10 bài 9 Những điều quan trọng cần hiểu là gì? Cả bài tập trình bày cách giải như thế nào? Tất cả sẽ được Kien Guru giải thích cặn kẽ trong bài viết này, mời các bạn chú ý theo dõi.

1. Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 bài 9

Hóa học 10 bài 9 trong bài Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Trước khi học và giải các bài tập, các em nên xem qua một số kiến ​​thức lý thuyết quan trọng dưới đây:

1.1. Sự biến đổi tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố hóa học

Trong thời kỳ điện tích lõi tăng, tính chất kim loại của các nguyên tố sẽ yếu đi. Đồng thời tính phi kim cũng trở nên mạnh hơn.

Chúng ta có thể giải thích rằng Z+ tăng trong vòng lặp khi chúng ta di chuyển từ trái sang phải, nhưng số lượng lớp vỏ electron không đổi:

 • Lực hút giữa hạt nhân và lớp electron ngoài cùng tăng dần.
 • Bán kính sẽ giảm.
 • Khả năng nhường electron giảm nên kim loại yếu dần.
 • Khả năng nhận thêm electron tăng dần nên tính phi kim càng mạnh.

Trong nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì tính kim loại của các nguyên tố tăng dần. Đồng thời tính phi kim cũng giảm dần.

Ta có thể giải thích rằng ở nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới, Z+ tăng và số lớp electron tăng:

 • Lúc này, bán kính của nguyên tử tăng lên và chiếm ưu thế hơn.
 • Khả năng tặng điện tử cũng tăng lên.
 • Tính kim loại tăng, khả năng nhận electron giảm.
 • tính phi kim sẽ giảm.

Từ những điều trên có thể kết luận tính kim loại và tính phi kim biến đổi tuần hoàn theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

1.2. Thay đổi hóa trị của các yếu tố

Trong chu kỳ, đi từ trái sang phải, hóa trị oxi cao nhất của các nguyên tố sẽ tăng dần từ 1 đến 7. Đồng thời, hóa trị hiđro của các phi kim sẽ giảm dần từ 1 đến 4.

từ hình ảnh 35516 1

Kết luận: Hóa trị cao nhất của nguyên tố tối là với oxi. Hóa trị với hiđro sẽ thay đổi tuần hoàn theo hướng tăng điện tích hạt nhân.

1.3. Quy luật tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố và nguyên tố, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất của các nguyên tố này, thay đổi theo chu kỳ với sự gia tăng điện tích của hạt nhân nguyên tử.

2. Hướng dẫn giải toán 10 9

Kiến thức lý thuyết về Bài 9 biến thành 10 đã được mô tả chi tiết. Nếu bạn muốn nhớ rõ, hãy sử dụng các bài tập sau:

2.1. Bài 1 trang 47 SGK Hóa học 10

Làm 10 bài 9 Em hãy cho biết bán kính nguyên tử của các nguyên tố ở chu kỳ là bao nhiêu?

 1. Tăng khi điện tích hạt nhân tăng.
 2. Giảm khi điện tích hạt nhân tăng.
 3. Giảm tính phi kim tăng dần.
 4. Đáp án B và C đúng.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trả lời:

Chọn D là câu trả lời đúng.

2.2. Bài 2 trang 47 SGK Hóa học 10

Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A?

 1. Tăng khi điện tích hạt nhân tăng.
 2. Giảm khi điện tích hạt nhân tăng.
 3. Nó giảm theo hướng mà kim loại giảm.
 4. A và C là đáp án đúng.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Trả lời:

Chọn D là câu trả lời đúng.

2.3. Bài 3 trang 47 SGK Hóa học 10

Tính chất của sự biến đổi tuần hoàn là gì?

 1. Hóa trị cao nhất của oxi.
 2. Khối nguyên tử.
 3. Số electron ở lớp ngoài cùng.
 4. Số lượng electron.
 5. Số lượng electron trong một nguyên tử.

Trả lời:

Chọn A và C là câu trả lời đúng.

2.4. Bài 4 trang 47 SGK Hóa học 10

Các halogen được sắp xếp theo thứ tự bán kính nguyên tử giảm dần từ trái sang phải như sau:

A. I, Br, Cl, F. C. I, Br, F, Cl.

B. F, Cl, Br, ID Br, I, Cl, F .

Hỏi để chọn câu trả lời đúng.

Trả lời:

Chọn A là câu trả lời đúng.

2.5. Bài 5 trang 48 sgk hóa học 10

Các nguyên tố thuộc chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giảm dần độ âm điện từ trái sang phải như sau:

 1. F, O, N, C, B, Be, Li.
 2. Li, B, Be, N, C, F, O.
 3. Be, Li, C, B, O, N, F.
 4. N, O, F, Li, Be, B, C.

Hỏi để tìm câu trả lời đúng.

Trả lời:

Chọn A là câu trả lời đúng.

2.6. Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 10

Biết rằng oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2. Giả sử rằng có một phần tử của R

 1. magie.
 2. nitơ.
 3. Carbon.
 4. photpho.

Hỏi để tìm câu trả lời đúng.

Trả lời:

Hóa học 10 bài 9 với câu hỏi trên ta chọn C là đáp án đúng.

2.7. Bài 7 trang 48 sgk hóa học 10

Xin vui lòng cho tôi biết, dựa trên quy luật thay đổi tính chất cơ bản của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?

 1. Iot là phi kim mạnh nhất.
 2. Liti là kim loại mạnh nhất.
 3. Flo là phi kim mạnh nhất.
 4. Caesium là kim loại yếu nhất.

Trả lời:

Chọn C là câu trả lời đúng.

2.8. Bài 8 trang 48 sgk hóa học 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử Mg Z = 12. Để có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần bảng tuần hoàn nhất thì nguyên tử magie phải nhận thêm hay bớt đi bao nhiêu electron? Ngoài ra, Mg thể hiện tính chất của kim loại hay phi kim?

Trả lời:

từ hình ảnh 35516 2

2.9. Bài 9 trang 48 sgk hóa học 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử SZ = 12. Để thu được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn thì nguyên tử S phải nhận hay nhường bao nhiêu electron? Ngoài ra, S thể hiện tính chất của kim loại hay phi kim?

Trả lời:

hình ảnh của từ 35516 3

2.10. Bài 10 trang 48 SGK Hóa học 10

Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Giá trị độ âm điện của nguyên tử nhóm A sẽ thay đổi như thế nào khi điện tích hạt nhân tăng?

Trả lời:

Độ âm điện của nguyên tử cho ta biết khả năng hút electron của nguyên tử đó khi chúng hình thành liên kết hóa học. Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nhóm A sẽ giảm dần khi điện tích hạt nhân tăng.

2.11. Bài 11 trang 48 sgk hóa học 10

Nguyên tử nào có độ âm điện lớn nhất trong bảng tuần hoàn và tại sao?

Trả lời:

Nguyên tử flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì các lí do sau:

 • Flo là phi kim mạnh nhất.
 • Dựa vào bảng tuần hoàn, nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VIIA có độ âm điện lớn nhất so với nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì. Trong nhóm A, nguyên tử của nguyên tố đứng đầu sẽ có độ âm điện lớn nhất.

2.12. Bài 12 trang 48 sgk hóa học 10

Cho dãy các chất sau, hãy xác định hóa trị của các nguyên tố tạo hợp chất với oxi và hiđro.

Lee2OH ĐƯỢC HƠN THẾ NỮA2Ô3 khí CO2 PHỤ NỮ2Ô5

CHỈ MỘT4 BÉ NHỎ3 h2Ô HF

Trả lời:

hình ảnh của từ 35516 4

Để kết luận

Đầy đủ nội dung lý thuyết và bài tập hàng 10 bài 9 đã được trình bày ở đây. Nếu bạn cần câu trả lời khác, hãy kết nối với Kien Guru. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng trang web sẽ giúp học sinh tiến bộ hơn mỗi ngày.

Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy truy cập ngay Kienguru.vn, để lại số điện thoại các chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc bằng câu trả lời chi tiết giúp bạn.

Yêu Chim

Người chơi hệ đam mê về Thú Cảnh - thông tin chi tiết các sản phẩm về thú tới các bạn đọc.

Related Posts